Корпорация GC проводит исследования в области кариесологии, которые позволяют раскрыть причины и механизмы возникновения кариеса. По их результатам специалисты компании разработали стратегию предотвращения кариеса, которая стала частью концепции Минимальной Интервенции. Характерные представители этого направления: кремы для зубов TOOTH MOUSSE и MI PASTE PLUS

korporatsiya GC provodit issledovaniya v oblasti kariyesologii, kotoryye pozvolyayut raskryt’ prichiny i mekhanizmy vozniknoveniya kariyesa. Po ikh rezul’tatam spetsialisty kompanii razrabotali strategiyu predotvrashcheniya kariyesa, kotoraya stala chast’yu kontseptsii Minimal’noy Interventsii. Kharakternyye predstaviteli etogo napravleniya: kremy dlya zubov TOOTH MOUSSE i MI PASTE PLUS.

Showing all 10 results